GRATIS VERZENDING IN NEDERLAND VANAF €20,- EURO
Luchtkwaliteitmeter.com

Privacybeleid

Privacybeleid

Luchtkwaliteitmeter.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stuur ons een bericht
 • Eindhoven
 • info@luchtkwaliteitmeter.com
Persoonsgegevens die wij verwerken

Luchtkwaliteitmeter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u: 

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over de activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@luchtkwaliteitmeter.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Luchtkwaliteitmeter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of algoritmes, zonder dat hier een mens tussen komt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Luchtkwaliteitmeter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 6 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Luchtkwaliteitmeter verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luchtkwaliteitmeter maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Google Analytics

Luchtkwaliteitmeter maakt gebruik van Google Analytics. Het delen van informatie is hierin uitgezet en we hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. We voldoen hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Luchtkwaliteitmeter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  info@luchtkwaliteitmeter.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Luchtkwaliteitmeter neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@luchtkwaliteitmeter.com.

Luchtkwaliteitmeter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit privacy statement mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Luchtkwaliteitmeter.

Winkelwagen

0
Bestel nog voor  20,00 om gratis verzending te krijgen!
0%
image/svg+xml

Je winkelmandje is leeg

Verder winkelen